AktualityProfilAktivityKontakt


Daruj družinu (NOVĚ):
Od roku 2010 realizujeme program zaměřený na finanční podporu dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Finanční podpora je určena na náklady spojené s docházkou do školní družiny a na obědy ve škole. Právě tyto náklady jsou často překážkou delšího trávení času ve škole u těchto dětí. Program je postaven na ochotě lidí dobrovolně sponzorovat konkrétní dítě podobně jak tomu je u klasických programů adopcí na dálku apod.

 Doučování:
Projekt doučování je postaven čistě na  systematické koordinaci dobrovolníků z řad studentů vyšších odborných škol, či vysokých škol různého zaměření. Studenti docházejí buďto přímo do rodin. Většina dětí dochází do základní školy v Grafické ulici, popřípadě do základní školy na Plzeňské. Projekt je zaměřen také na děti ze zvláštní školy Pod radnicí, ve snaze  pomoci jim přestoupit na některou ze základních škol ve stejné spádové oblasti. Pokud má někdo zájem pomoci, napište nám prosím na ch@ora.cz .

 Skautský oddíl:
III. romský skautský oddíl Jilo ve středisku Orion, založil Norbert Žofák v roce 1992 v Kladně. Dodnes je to jediný romský skautský oddíl v České republice. Za třináct let existence prošlo oddílem kolem 210-ti dětí ve věku mezi šesti a patnácti lety. V průběhu let jsme postupně rozšiřovali pole působnosti do více romských komunit  po celém Kladně. V současnosti máme klubovny v Kladně-Dubí, Kladně-Masokombinátě a v Kladně-Sítné.


Ukončeno: 2004 
 


Prevence socio-patologických jevů:
Téměř všechny romské komunity se potýkají s nadprůměrným výskytem sociopatologických jevů u mládeže. Mezi hlavní patří především drogy, prostituce a to jak chlapců, tak i dívek, často pod hranicí 15-ti let. Od těchto jevů se dále odvíjí široké spektrum kriminálních aktivit... kapsářství, loupežná přepadení, vykrádání aut, prodej drog...  Těmto problémům se věnujeme především v pražské komunitě na Smíchově, kde působíme již od roku 1997. Mezi hlavní aktivity patří víkendové výjezdy, každoroční stanové tábory, pobyty na horách a cesty do zahraničí. 
Ukončeno: 2006 Podpora mladých matek:
Nejnovější oblastí našich aktivit se stává práce s mladými matkami. Ty se většinou rekrutují ze skupiny dětí, kterým se věnujeme již od roku 1997. Většinou jde o dívky kolem osmnáctého roku, svobodné, žijící v jedné hospodařící domácnosti spolu s rodiči. Většina z těchto dívek má osobní zkušenosti s užíváním drog a proto je třeba podat jim pomocnou ruku a ukázat, že už pro jejich dítě je třeba dosavadní život změnit. 

 

Ukončeno: 2006