AktualityProfilAktivityKontakt


Díky finanční podpoře MČ Praha 5 zahajuje naše sdružení, respektive obnovuje, program terénní sociální práce zaměřené na mladé matky ohrožené drogovou závislostí. Nejedná se samozřejmě pouze o matky, ale také o těhotné dívky, popřípadě o dívky v reprodukčním věku závislé na drogách.

S dívkami pracujeme většinou dlouhodobě a poskytujeme jim široké spektrum služeb (práce v rodině, práce ve skupině, poradenství, aktivní asistenci, doprovod, výjezdy mimo ohrožující prostředí, atd.) 

Jednou ze základních ideí je pomoc při hledání cesty ke svému dítěti.

Mnoho romských městských komunit na území Česka vykazuje v posledních letech nepříznivý trend - nástup generace drogově závislých rodičů.  V některých oblastech se zvyšuje počet mladých matek závislých na tvrdých drogách (nejčastěji heroin, pervitin). Těmto dívkám nemohou být po porodu ponechány jejich vlastní děti z důvodu závislosti a tak jsou nejčastšji svěřovány tzv. třetí osobě, nejčastěji prarodičům ze strany matky.

Obdobná situace byla v minulosti, kdy však důvodem svěření prarodičům do péče byl velice nízký věk rodiček. Ty se o dítě většinou plně staraly a "babičky většinou jen vypomáhaly". V dnešní situaci však nejen formální, ale i faktickou plnou zodpovědnost za novorozeně přebírají prarodiče a dívky se svojí občasnou pomocí stávají pouze nepravidelnými "babysittery".  Situace se nadále bude pravděpodobně ještě zhoršovat.

Na takto složitou problematiku v žádném případě neexistuje snadné řešení. Romská subpopulace prochází demografickou revolucí a tyto náhlé proměny zesílené tlakem "většinové populace" přinášejí mnoho společenských anomálií. Je proto velice důležité, při vědomí zlepšení v horizontu několika desetiletí, věnovat maximální podporu všem, kterým se daří z této pasti unikat a těm, kterým se to nedaří, opakovaně nabízet pomocnou ruku.