AktualityProfilAktivityKontakt


Občanské sdružení Čikatar Het se zaměřuje především na práci s romskými dětmi a mládeží.  V minulosti jsme realizovali široké spektrum služeb. Od skautského oddílu, kde děti na táborech chodí v krojích, přes doučování, práci s mládeží vykazující vysoký stupeň sociopatologického chování (drogy, prostituce, LP, atd.) k pracovní skupině s mladými matkami závislými na drogách. Lidé kolem sdružení mají mnohaleté, často i desetileté zkušenosti s prací v romské komunitě. V současné době (od roku 2010) se primárně věnujeme problematice vzdělávání a hledání alternativních motivačních nástrojů k podpoře motivace sociálně znevýhodněných rodin.

V dnešní době, kdy někteří mladí aktivisté svádějí boj o terminologické přeznačkovávání je třeba vysvětlit několik pojmů, které se na našich stránkách vyskytují:

    Autorkami názvu Čikatar het jsou romistky Máša Bořkovcová a Saša Uhlová. Čikatar het v překladu znamená "Z bahna ven" (čikatar - z bahna, het - ven). Proč Z bahna ven? Určitě tím nemyslíme z bahna - romství ven do češství, ale pomoc lidem v setrvale špatné situaci. Volba romského názvu určitě nemá žádný ideologický rozměr, spíše vyjadřuje na koho se naše aktivity zaměřují a upřímně... romská alternativa je hezčí.