AktualityProfilAktivityKontakt


Zde uváděná jména nepředstavují seznam členů sdružení, ale lidi, kteří se mnoho let podíleli (podílejí) na činnostech zaštítěných sdružením Čikatar Het, nebo partnerské organizace skautského oddílu Jilo. Tým se skládal z lidí podobného věku, snad až na benjamínka Ifku a oldskauta Petra, a různého zaměření. V období začátků byla většina z nás studenty (romistika, sociální práce, demografie, sociologie, ekonomie, teoretická fyzika, atd...) a dnes se již pomalu usazujeme v různých oblastech


Bořkovec Petr (1946)
specializace: terínní práce, programování
Od roku 1995 se podílí jako vedoucí na činnosti III. skautského oddílu Jilo. V roce 1999 po  se po smrti zakladatele Norberta Žofáka ujímá hlavního vedení. Postupně rozšiřuje spádové území oddílu o další kladenské čtvrti. V současné době oddílu patří klubovna s pozemky ve čtvrti Dubí a pronajímá si i klubovnu v mediálně proslaveném domě Masokombinátě.


 
Dienstbierová Kristina (1977)
specializace: romistika
Od roku 1999 se účastní aktivit zaštítěných sdružením R-MOSTY, později Čikatar het. V současné době se podílí na realiziaci dlouhodobých terénních výzkumů v romských osadách na Slovensku.

Elšíková Máša (1977)
specializace: romistika
V letech 1996 až 1999 se podílela na činnosti skautského oddílu Jilo v Kladně. Od roku 2000 se podílí na činnostech zaštítěných sdružením R-MOSTY, později sdružením Čikatar het v  Praze na Smíchově. V současné době vyuučuje na katedře??? FFUK v Praze.
  
Hůle Daniel (1976)
specializace: TSP, demografie
Od roku 1997 se podílí na činnosti o.s. R-MOSTY, později Čikatar Het. V letech 2003 až 2005 byl zaměstnán jako vychovatel a sociální pracovník v DÚ. V současné době je vydavatelem portálu demografie.info a od září 2005 pracuje jako TSP v praze na Smíchově.
 Hůlová Kateřina (1977)
specializace: TSP
V letech 2000 až 2001 pracovala pro IOM. Od roku 2002 pracuje jako terénní sociální pracovník v Praze 5 na Smíchově pod o.p.s. Člověk v tisni. Od roku 2003 také organizuje doučování pro romské děti a účastní se aktivit zaštítěných sdružením Čikatar het.
    
Jánská Ivana (1980)
specializace: vzdělávání
Od roku 1998 se podílí na aktivitách o.s. R-MOSTY. Na tábory jezdí jako zdravotnice a vedoucí v jedné osobě. V letech 1999 až 2001 se zůčastnila několika dlouhodobých zahraničních misí na Balkáně pod organizací Člověk v tísni, kde také v současné době působí již od roku 2001 v projektu Varianty. 
Kabelová Rut (1976)
specializace: sociální práce, divadelnictví
Od roku 1995 se podílí na činnosti romského skautského oddílu Jilo v Kladně, kde se zúčastnila již deseti táborů. Zároveň se účastní i aktivit o.s. Čikatar het. V současné době pracuje jako sociální pracovnice v azylovém domě.
 
Kutálková Petra (1976)
specializace: sociální práce
V roce 1996 a 1997 se zúčastnila tábora skautského oddílu Jilo. Je zakladatelkou turistického kroužku v Praze 5 na Smíchově. Od roku 1999, kdy omezila aktivite ve smíchovské komunitě vytřídala mnoho oblastí sociální práce (časopis Nový prostor, SŠ v Kolíně, Evangelická akademie). V některých jmenovaných institucích ještě okrajivě působí. V současné době pracuje jako managerka v o.p.s. La Strada.Peřich Jan (1977)
specializace: sociologie, ekonomie
Od roku 1998 se podílí na aktivitách o.s. R-MOSTY, později Čikatar het, na táborech se nejvíce zaměřoval na hry a především na jejich ideu. V současné době pracuje jako programátor.
 
Peřichová Karolína (1977)
specializace: sociální práce
Od roku 1996 pracovala s romskými dětmi V Praze 5 na Smíchově, od roku 1998 se podílí na aktivitách o.s. R-MOSTY a později i ČH. V letech 2000 až 2002 pracovala na ministerstvu vnitra v odboru azylové politiky. V současné době je již od roku 2002 na mateřské dovolené. 
Steiner Jakub (1977)
specializace: ekonomie
Od roku 1998 se podílí na aktivitách o.s. R-MOSTY, později Čikatar het. V  září 2000 nastoupil civilní službu, jako terénní sociální pracovník u o.p.s. Člověk v tísní. V roce 2001 inicioval program na podporu romských žadatelů  o odškodnění za nacisticke bezpravi, na jehož realizaci se v ČvT  podílel. Nyní je na postgraduálním studiu ekonomie na CERGE.
Uhlová Saša (1977)
specializace: romistika
V letech 1996 až 1997 se podílela na činnosti skautského oddílu v Kladně.Od roku 1998 pracuje s komunitou v Praze na Smíchově, kde se podílela na činostech o.s. R-MOSTY a později Čikatar het. V současné době je na mateřské dovolené.