AktualityProfilAktivityKontakt

Tato sekce se připravuje.
Tábor 2000

 

Místo konání: obec Kozly u České Lípy.

 

Termín konání: 1.7. - 15.7.

 

Počet vedoucích: 14

 

Počet dětí: 22
IDEA, PROGRAM A CHARAKTER


Letošní tábor se od předešlých letních táborů výrazně odlišoval v několika aspektech. Za prvé po zkušenostech s počasím jsme místo typického stanového tábora zvolily poloviční variantu. Většina dětí sice spala ve stanech, ale zároveň jsme měli zázemí v chalupě a v upravených hospodářských budovách. To se velmi osvědčilo, protože červenec má největší úhrn srážek v celoročním měření a jako zatím každý rok, i letos nám naprostou většinu pobytu pršelo.

Druhý výrazný rozdíl byl ve skladbě dětí. Rozdělení do dvou výrazných a početně shodných skupin se ukázalo jako velmi funkční. Při vybírání na tábor nejprve děti z obou skupin hrozili svojí neúčastí, pokud pojedou "ti druzí", ale během společného pobytu se spolu naučili výborně vycházet. První skupinu tvořili děti v rozmezí od 4 do 13 let, skupinu "starších" pak děti ve věku 14 až 17 let.

Program probíhal ve dvou rovinách. Všech 20 dětí bylo rozděleno do 4 družinek se stejným zastoupením "starých" a "mladých" i se stejným počtem chlapců a děvčat. Po družinkách také probíhal základní program. Každý den měla jedna družina službu, což obnášelo budíček, snídani, oběd, nádobí a večeři. Zároveň probíhaly hry, ty byly většinou také koncipovány pro družiny. Vzhledem ke špatnému počasí se v průměru uskutečnila vždy jedna větší hra denně. Ta byla doplňována mnoha menšími aktivitami ( např. modelování z hlíny, turnaj v ping pongu, aj..... ).

Druhá rovina spočívala v rozdílných aktivitách pro malé a velké. Speciálně pro starší jsme uskutečnili několik výrazných akcí ( např. 3 výlety delší než 22 km, diskotéku, kulečník, aj..).

Veškerá aktivita byla hodnocena dvojím způsobem: body pro družinku do celotáborové hry, nebo fiktivní peníze ( viz příloha č.4 ) pro jednotlivce.

V zhledem k celkově špatné orientaci romské populace v "našem" ekonomickém uspořádání, kdy každou chvíli krachují méně spolehliví finanční instituce nabízející vysoké zúročení vkladů, atd.. Pokusili jsme se nastínit reálný ekonomický systém, ve kterém existovalo několik bank ( spolehlivá = nízký úrok, nespolehlivá = velmi vysoký úrok ), každý den docházelo ke krachu bank nebo ke zhodnocení vložených vkladů. K tomu jsme potřebovali vytvořit reálnou poptávku po naší měně. Toho jsme dosáhli tím, že si každý den mohli koupit opravdové věci, které jsme buďto dovezli, nebo nakoupili (např. audiokazety, bižuterie, potraviny, sluneční brýle, aj..).

Myslím, že se nám podařilo, alespoň částečně naplnit záměr. Na konci děti více peněz ukládali do méně ziskových bank za cenu většího bezpečí vlastních úspor.

Poslední den se jako v minulých letech uskutečnila velká dražba. Ta se těší velké oblibě a jsou sváděny velké bitvy o větší ceny, ale téměř vždy jsme překvapeni zvláštní solidaritou, kdy často největší cenu děti přenechají tomu, kdo si ji podle nich zasloužil, nebo po ni  opravdu touží.Tato sekce se připravuje.